Intervisie


De ASAS stimuleert astrologen zich permanent te ontwikkelen. Leren kan op veel verschillende manieren, denk aan opleiding, training, zelfstudie en het bijwonen van ASASdagen.

Intervisie is een leervorm waarbij je met collega's vraagstukken inbrengt. In een kleine groep met astrologen bespreek je waar je tegenaan loopt in je werk als astroloog. De andere groepsleden denken met je mee en stellen vragen waardoor je in staat bent beter zicht te krijgen op je vraagstuk. Dit bevordert je inzicht en professionaliteit.

Intervisiegroepen organiseren zichzelf. Mocht je je willen aansluiten bij een bestaande groep, informeer dan even bij de ledenadministratie of er een groep in de buurt is. Je kunt ook zelf een intervisiegroep beginnen en daartoe een oproep in de nieuwsbrief plaatsen.