Vorige

November 2018

Volgende
Su M T W Th F S
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Today

Filter op


AGENDA


2018

You are viewing events for 2018

Symposium: De Dynamiek van de Maansknopenas


De beroepsopleidingen Caelestis (Dick van der Mark) en Ishtar (Peter Saarloos) organiseren ook dit jaar weer het jaarlijks astrologisch symposium.

De Maansknopenas belicht vanuit drie verschillende invalshoeken:
Evolutionair, Structureel en Vedisch.


Het Programma


10:30 Sol W. Jonassen: The Lunar Nodes from an evolutionary perspective

Working with the Nodal Axis in a chart reading opens up new layers of information and a deep understanding about the karmic path. The signs of the Nodal Axis are the sum of past-lives experiences and through this lecture we will see how they affect the chart. We will particularly examine the rulers of the Nodes to see what specific way karmic complexes are manifesting.


I’ve practied astrology and healing since I was a teenager and I have had the great privilege to work with people allover this beautiful planet. People with great inner resources and talents who wants to develop and heal.
Nothing feels better than seeing this growth. It is our birth right to grow and to lead a life that opens up for greater love and deeper meaning. It is healthy and life-affirming for us and others.
Astrology is a tool for healing and growth, and through looking at the dynamics of the chart, we gain access to information that can give a healing perspective in any situation, be it love, work or self-exploration.


14:15 Charlotte Wenner: Het verslaan van de Draak, het temmen van het Beest: valkuilen in het Maansknopenproces

De Maansknopen zijn een belangrijke element in de Structurele astrologie, ze geven de Universele betekenis van het leven aan. Net zoals de Zwarte Lichten assen tezamen een cyclisch proces van bewustwording aangeven, zo ook de twee assen van de Maansknopen, d.w.z. de Noordelijke- en Zuidelijke Maansknopen as, de as van de Draak en Beest. Deze twee laatste punten staan vierkant de Noordelijke-/Zuidelijke Maansknopen, ze zijn ook traditioneel geduid als ‘gemiste stappen’ en ‘valkuilen’. Door het gebruik van Draak en Beest wordt de aard van deze gemiste stappen en valkuilen duidelijk.


Sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door de kracht en complexiteit van de menselijke geest. Op mijn 15e jaar ben ik al begonnen met het bestuderen van de psychologie en tegelijkertijd heb ik de astrologie ontdekt.  Beide hebben mij veel inzichten verschaft in de aard en werking van ons innerlijk.

Na mijn studie op de University of Massachusetts ben ik naar China gegaan, waar ik twee jaar als docente Engels werkzaam ben geweest bij Xinan Jiaotong University. Daarna ben ik anderhalf jaar in Azië gebleven en heb gereisd door Tibet, Nepal en India. Door de ervaringen in deze landen heb ik meer inzicht gekregen in de universele eigenschappen van de mens, die niet gebonden zijn aan cultuur of afkomst. Ik ben ook dagelijks in aanraking geweest met de Oosterse spiritualiteit, die een blijvende invloed heeft gehad op mijn verdere ontwikkeling.

In 1987 ben ik naar Europa gekomen en ben ik uiteindelijk in Amsterdam gaan wonen. Ik heb 10 jaar lessen en workshops verzorgd bij veel Nederlandse bedrijven en sinds 2000 ben ik lerares Engels in het voortgezet onderwijs.  Daarnaast heb ik sinds 2001 een eigen praktijk voor consulten en workshops en sinds 2015 ben ik docent bij Caelestis.


15:45 Willem Simmers: Invloed en betekenis van drakenkop en drakenstaart

We beginnen deze voordracht met het mythologische verhaal over het ontstaan van de Maansknopen en bekijken vervolgens de invloed die deze twee astrologische grootheden op de horoscoop hebben. Vanuit de Indiase  optiek zijn Uranus, Neptunus en Pluto de architecten van deze  grootheden, terwijl we in het westen Jupiter en Venus hebben gekoppeld aan de Drakenkop, en Saturnus en Mars aan de Drakenstaart. Wat betekent dit in concrete zin?


Willem Simmers, 1954, is beroepsastroloog. Hij betrad het astrologische pad in 1974 en heeft zich toegelegd op zowel de westerse als de Indiase astrologie. Hij heeft hier verschillende boeken over geschreven. Kijk voor meer informatie op: www.willemsimmers.nl

 

Praktisch


 • Locatie: Helicon, Socrateslaan 22 A, 3707 GL Zeist.
 • De zaal is open vanaf 10:00 uur, programma begint om 10.30 uur en de sluiting is om 17:00 uur.
 • Kosten voor deelname zijn € 85,- inclusief koffie en thee.
 • Lunch : facultatief, opgave vooraf noodzakelijk. De kosten daarvan zijn € 15,-
 • Aanmelden: het aanmeldingsformulier te downloaden van de website: www.ishtar.nl  en deze volledig ingevuld te retourneren of via een mail naar

ASAS-dag: Cycli

Op zaterdag 10 maart komen wij weer bij elkaar in Slot Zeist. Deze dag staat in het teken van Cycli.


Het programma

10.00 inloop (koffie en thee)
10.30 opening, introductie en mededelingen
10.40 Manuela van der Knaap
12.30 lunchpauze
13.30 ALV
14.00 Béatrice Boucher
15.15 pauze (koffie/thee)
15.30 Faye Blake
16.30 afronding

Manuela van der Knaap | De Wezensessentie
In een mensenleven mogen we groeien naar steeds meer authenticiteit. Het leven leert je omgaan met jezelf, de do’s en don’ts worden soms met harde hand zichtbaar gemaakt. Zo groeien wij naar een steeds groter begrip van wie wij in Wezen zijn. Daarin staat de Wezensessentie die in de horoscoop wordt aangegeven door de zwarte Maan voor mij als cycli der cycli. De andere cycli van planeten staan daarin dienstbaar om een stevige basis te bouwen, zodat de persoonlijkheid en de Ziel, de Geest met haar Wezensessentie kan belichamen. We bespreken de natuurlijke cyclische activatiemomenten van de Wezensessentie en wat de cycli van de buitenplaneten daarin betekenen.

Over Manuela
Manuela van der Knaap heeft haar eigen vorm van astrologie ontwikkeld. Zij noemt dit Kosmische astrologie. Deze vorm van astrologie is het antwoord op haar ervaring van de zwarte Maan in een intense periode van openbaring en visioenen 20 jaar geleden, die haar leven volledig op de kop heeft gezet. Deze vorm van astrologie is gebaseerd op het ervaren van de Wezensessentie, de Godskern en het overlevingsmechanisme en krachten die ons hieruit bevrijden. Ervaring van haarzelf en vele bezoekers van haar praktijk. Je kunt meer lezen over Manuela in een interview van Klaaske Compas met Manuela dat vorig jaar in ASASscoop heeft gestaan. Voor meer informatie zie haar website: www.inzichten.com.
 
Béatrice Boucher | Het twaalfvoudige ritme
Een van de basisprincipes van de astrologie is dat de ontwikkeling van bewustzijn door twaalf fases gaat. Dit twaalfvoudige ritme kunnen we praktisch toepassen op alle ervaringen van het leven. Bijvoorbeeld in de processen die leiden tot het starten en ontwikkelen van een bedrijf, van een project, een idee en veel meer.

Dit twaalfvoudige ritme wordt uitgebeeld door de twaalf dierenriemtekens, twaalf archetypische energieën, die elkaar opvolgen en op een zeer bijzondere wijze elkaar aanvullen en uitdagen. Zo ontvouwt zich het levensritme van... bijna alles eigenlijk.

Tijdens de lezing zullen we, voor beginners kennismaken met, en voor gevorderden opnieuw kijken naar deze twaalf fases en hun symboliek en hoe deze in de (astrologische) praktijk uitwerken.

Over Béatrice
Béatrice woont sinds 1976 in Nederland waar ze in aanraking kwam met de astrologie. Ze volgde lessen bij diverse astrologen en studeerde af aan de Faculty of Astrological Studies in Engeland waar ze sinds 2007 distance learning tutor is. In 1985 begon ze zich te verdiepen in verschillende spirituele stromingen waaronder de esoterische astrologie die haar uiteindelijk de inspiratie gaf om zich definitief op de astrologie te richten. Over de zielsgerichte astrologie geeft ze sinds tientallen jaren ook introductie workshops en verdiepingcursussen en begeleidt studiegroepen die zich willen verdiepen in de esoterische astrologie.

Béatrice heeft haar praktijk in Arnhem waar men haar bereiken voor consulten.
Voor meer informatie zie haar website: www.icaquarius.nl.

Faye Blake | De levensklok
Het is mogelijk de horoscoop te zien als een klok. Op bepaalde tijdstippen kan er in de horoscoop gezien worden hoe het met de psychologische ontwikkelingen staat.
In de jaren ’60 werd in Zwitserland door het echtpaar Bruno en Louise Huber de School voor psychologisch astrologie opgericht. Daarin hanteerden zij eigen systemen en technieken om horoscopen te bepalen. Een van hun ideeën, heeft Faye zó aangesproken dat zij het in haar eigen astrologisch onderzoek heeft geïntegreerd: de Levensklok. De Hubers’ klok beslaat 72 levensjaren, verdeeld over twaalf fasen. De psychologische ontwikkeling geeft dan een duidelijke samenhang met de gebeurtenissen uit het verleden.
Faye zal uitleggen hoe je deze cyclus kan toepassen op horoscopen van mensen, bedrijven en landen. Neem je eigen horoscoop mee met Koch huizen.

Over Faye
Faye heeft als professioneel astrologe en therapeute een ruime ervaring met privé cliënten en in het bedrijfsleven. Sinds 1986 heeft Faye haar eigen praktijk en sinds 2006 haar bedrijf voor bedrijfsastrologie. Zij is oprichter van de Amsterdam School of Astrology. Voor ’86 woonde zij in Londen en Nieuw-Zeeland waar zij haar astrologiestudie begon in de jaren ’70. Haar boek ‘Vocational Astrology: Finding the Right Career Direction’ verscheen in 2012. Faye is MA in Cultural Astronomy and Astrology. Voor meer informatie zie haar website: www.fayeblake.nl.


De ASASdag op 10 maart bijwonen?
ASAS-leden kunnen de ASAS-dag gratis bezoeken. Vrienden van de ASAS betalen € 30, belangstellenden betalen € 45. Voor koffie en thee vragen we een bijdrage van € 5, vooraf over te maken of ter plekke bij aankomst. Vermeld bij aanmelding of je gebruik maakt van koffie, thee en/of de lunch. De kosten voor de lunch bedragen € 19,50. Deze bestaat uit soep, twee belegde broodjes, een warme snack van het seizoen, een smoothie, fruit en koffie, thee, melk of sap. Kosten van deelname, lunch en/of koffie en thee graag voor 1 maart overmaken: NL84 TRIO 0390 1656 03, op naam van ASAS.

Aanmelden kan tot 1 maart via  (let op, dit is anders dan gebruikelijk, Zus is tijdelijk minder mobiel).

Route
Slot Zeist is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf het NS Station Driebergen-Zeist (op 3 kilometer van Slot Zeist) vertrekken bussen die dichtbij het slot stoppen. In de directe nabijheid van het slot zijn circa 300 parkeerplaatsen (voorzien van 2 oplaadpunten voor elektrische auto's). Voor de navigatie naar Slot Zeist kun je het beste "Brouwerij" Zeist aanhouden, dat leidt naar het grote parkeerterrein aan de linkerzijde van Slot Zeist.

Bezoek voor de laatste updates www.asasastrologen.nl.


Inspiratiedag Thema: Maan

De maan gaat in de astrologie onder andere over ‘voeding’ en ‘je thuis en veilig voelen’… Wat heb je nodig om je veilig, gedragen of gevoed te voelen hier op aarde? Welke letterlijke of figuurlijke ‘voeding’ (of niet-voeding) heb je meegekregen? En hoe ben je gaan overleven of je gaan gedragen om de ‘voeding’ te krijgen waar je naar verlangde? En in die zin ook: Wat zijn je maskers geworden om te overleven? 
Deze dag zullen we op diverse manieren onderzoeken in hoe dit in jou werkzaam kan zijn en wat je kunt doen om meer contact met dit deel van jezelf te maken. Wat voedt jou echt? En hoe kun je echt thuis zijn bij jezelf? Hoe kun je de maskers die je bent gaan opbouwen doorzien waardoor je in je kracht kunt komen door zelf de keus te hebben of je ze nog langer wilt gebruiken of niet.
Maar ook: Is echt ‘thuis’, of je stabiele basis in deze wereld van dualiteit, van worden, bereiken, doen, werken aan, blijvend te vinden? Kun je ook je ‘thuis’ ontdekken die daaraan voorbijgaat? Je ‘thuis’ die niet komt of gaat, maar die vanzelfsprekend IS? Die, voorbij jou als persoon, als jouw ware essentie altijd in jou aanwezig is?


Kosten
60 euro


Plaats
Bellefleur, Boskwei 6, Siegerswoude


Opgeven
Via onze e-mail:
of bij Tonny:
of Engelien:


Open dag Caelestis, school voor Astrologie, Bewustzijn en Spiritualiteit

van 12 - 17 uur in Avanturijn, Voetiusstraat 3 te Utrecht

in het kader van de landelijke dag van de professionele astrologie

voor programma: www.caelestis.nl


Landelijke Open Dag Professionele Astrologie


Op zaterdag 24 maart vindt dit jaarlijks terugkerende evenement weer plaats. Door heel Nederland openen astrologische verenigingen en praktijken de deuren voor geïnteresseerden.


Wil je de dag bezoeken?


Op de de website van de Landelijke Open Dag Professionele Astrologie kun je de deelnemers per provincie bekijken.


Wil je als astroloog of als organisatie meedoen?


Deelnemen biedt de mogelijkheid je eigen organisatie en astrologie in het algemeen beter onder de aandacht te brengen.


Hoe werkt het?

Vul dit aanmeldformulier in en stuur het naar . Mocht je extra informatie hebben over je praktijk, stuur die dan mee. Deze wordt dan geplaatst op de website van de Landelijke Open Dag Professionele Astrologie. 
Na aanmelding ontvang je promotiemateriaal dat je zelf kunt verspreiden.


Mocht je mee willen doen maar nog geen locatie hebben, dan raden wij je aan om een goed te bereiken plek in het centrum van de stad te reserveren.


Bij vragen is het altijd mogelijk om organisator Freddy Wissink te contacteren op: 020-6226020.


Kosten:

 • scholen/opleidingen:  35 euro
 • club/vereniging: 20 euro
 • praktijk: 10 euro

Centaurenweekend met Joyce Hoen, Dick van der Mark en Ingrid Melenberg

Lezingen, workshops en systemisch werk rond Cheiron, Pholus en Nessus

 
Van vrijdagavond 6 april tot en met zondagmiddag 8 april in Almen (bij Lochem)
voor meer info en aanmelding

https://chta-org.webnode.nl/evenementen-kalender/centaurenweekend/


Opstelling - Saturnus & Pluto

In 2020 maken Pluto en Saturnus een conjunctie in de Steenbok. De VVANN en Ster van het Noorden gaan dit thema verkennen aan de hand van een opstelling.

Pluto loopt sinds 2008 in de steenbok. Dit hebben we kunnen merken aan dat er veel aan het veranderen is binnen de bestaande structuren. Sinds december 2017 is Saturnus ook de Steenbok binnengegaan en zal daar de komende jaren verblijven. Beide planeten hebben te maken met gezag en autoriteit; het thema wordt hierdoor versterkt. In 2020 zullen ze conjunct staan. Mars loopt sinds 17 maart ook in de steenbok binnen en kan hier iets gaan aansteken. Mars staat dan in het  zwarte-maan kanaal. We hebben deze dag gepland op het moment dat Mars op het midpunt van Saturnus en Pluto staat.


Het programma van de dag zal er ongeveer als volgt uitzien:

 • We beginnen met het verkennen van het thema en de betrokken planeten; Pluto en Saturnus, Mars en de Zwarte Maan.  En ook Jupiter zal een rol vervullen bij de komende conjunctie.
 • Daarna gaan het thema onderzoeken door een  opstelling te doen met de diverse betrokken inhouden.
 • ’s Middags gaan we kijken waar de opstelling mensen persoonlijk geraakt heeft aan de hand van de eigen horoscopen.

Dit is een activiteit naar aanleiding van een initiatief van Hans Planje die op diverse plaatsen een oproep heeft gedaan om dit thema te verkennen. Op zondag 22 april komt Hans Planje bij de VVANN een vervolg geven aan dit thema. Hij zal ook bij de opstellingendag aanwezig zijn.Opgave en informatie via:

 • vvann@ziggo.nl of
 • Astrologie.stervanhetnoorden@gmail.com

Kosten:

 • leden VVANN en ex-leden Ophiochus: € 15,-
 • overige belangstellenden: € 25,-