Korte historie van astrologie


Astrologie is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid zelf. Mensen hebben sterren en planeten vaak als goden beschouwd en als je die goden maar goed observeerde dan gaven ze je signalen, tekens en boodschappen. De Egyptische piramiden, Stonehenge en andere monumenten blijken een belangrijke functie te hebben vervuld voor astronomische en astrologische waarnemingen. Door het observeren van bewegingen en standen zijn de basis theorieën van astrologie ontstaan en zijn namen gegeven aan sterrenbeelden.
Onze huidige 'Westerse' astrologie stamt uit Mesopotamië (waar nu Irak ligt). Astrologie werd vooral gezien als een heilige wetenschap, waarmee men uitspraken deed op filosofisch, spiritueel, politiek en maatschappelijk gebied.

 

Astrologie in Griekenland en het Romeinse Rijk
Vanaf 250 voor Christus beleefde astrologie in Griekenland een grote bloei. De eerste bekende school ontstond. De beroemde wiskundige, astronoom en geograaf Ptolemeus was een fervent astrologiebeoefenaar en vooral hij legde de fundamenten van de moderne astrologie in zijn werk De Tetrabiblos.

Vanaf deze periode begon men pas echt met het trekken van persoonlijke geboortehorosopen, zowel voor belangrijke personen als voor mensen uit het volk. Niet iedereen was in die tijd op de hoogte van zijn geboortegegevens, maar men ging vaak naar een astroloog met een vraag. Het moment waarop de vraag werd gesteld was het moment waarvan de horoscoop getrokken werd. De filosofie hierachter was het idee dat een vraag slechts gesteld kon worden als het antwoord al in de kosmos aanwezig was. Deze 'vragenhoroscoop' ofwel 'uurhoek' is een techniek die nog steeds wordt toegepast.

De Romein Juvenalis deed in het jaar 100 na Christus de volgende uitspraak: "Er zijn mensen die niet in het publiek willen verschijnen, noch willen eten, noch willen baden zonder de efemeris (astrologisch tabellenboek) te hebben geraadpleegd".

 

Astrologie en de troon
Vele koningen, keizers en pausen hebben openlijk astrologen geraadpleegd of zelfs astrologie beoefend, zoals Paus Sixtus lV, Paus Julius ll, Koningin Elisabeth l en Frederik van Bohemen. Belangrijk staatsbeslissingen werden onder andere op basis van astrologische adviezen genomen.

Ex-president Ronald Reagan liet zich om 01:00 middernacht installeren als president van de USA op advies van zijn astrologe. Ook Prinses Diana Spencer raadpleegde geregeld een astrologe. Zo zijn er velen die, vaak in het geheim, ook in deze tijd een astroloog raadplegen.

 

Astrologie nu
Astrologie (de interpretatie van kosmische standen) en astronomie (het berekenen en observeren van de kosmos) zijn eeuwen niet gescheiden van elkaar geweest. Vanaf de opkomst van het Rationalisme in de 17e eeuw is de positie van astrologie verslechterd. Astrologen werden niet meer serieus genomen, omdat hun werkwijze niet meer paste in de manier waarop de wetenschap toen en nu werkte.

Een horoscoop is individueel en leent zich moeilijk voor laboratorium-situaties en testen. Dat is overigens een probleem waar ook de psychologie mee te maken heeft. Het past vaak niet in het moderne wetenschappelijke denken om zaken te aanvaarden waar een aspect van 'geloven of aanvaarden' in zit. Het uitgangspunt van de astrologie dat de loop der planeten invloed uitoefent op aarde wordt niet geaccepteerd zolang dit niet direct meetbaar en herhaalbaar is. Toch staan velen versteld van de persoonlijke, herkenbare uitspraken die astrologen doen over hun leven in verleden, heden en nabije toekomst.

Moderne astrologen werken deels nog steeds met de door Ptolemeus geformuleerde basisprincipes, al passen we ze in deze moderne maatschappij soms wel anders toe. Tenslotte hebben we in deze tijd te maken met heel andere technologie, cultuur en levensomstandigheden. Dit soort achtergronden speelt natuurlijk ook een grote rol mee in het leven van elke mens en daarmee in de analyse van de astroloog.

Daarnaast zijn er inmiddels ook nieuwe planeten ontdekt vanaf de 18e eeuw, namelijk Uranus (1781), Neptunus (1846) en Pluto (1930) die nieuwe begrippen en invalshoeken hebben toegevoegd aan de astrologie. Zij symboliseren de groei en nieuwe mogelijkheden van de moderne mens. In 1977 is het kleine hemellichaam Cheiron ontdekt en zo zijn er meerdere hemellichamen die ontdekt worden en in meerdere of mindere mate invloed op ons uitoefenen. Astrologie is en blijft in beweging!