Astrologie


Astrologie is een esoterische wetenschap waarin verbanden worden gelegd tussen de mens en de kosmos. Het leven op aarde is voor de mens een intrigerend fenomeen, reden waarom astrologen al eeuwen een relatie hebben gelegd tussen de ‘innerlijke kosmos’ en het heelal.


De astrologie is geen rationele wetenschap waarin oorzaak en gevolg en statisch materiaal de doorslag geven. Aangezien alle materie energie is, werken de patronen voor alles wat zich op deze aarde bevindt. Het is dus niet zo dat planeten iets met ons doen, planeten vormen voor de mens een referentiekader waarin de samenhangen gekend en geduid kunnen worden.


Astrologie werkt met symbolen en symbolen hebben een beweeglijk betekenisveld. Daarom gaat het niet in de eerste plaats in de astrologie om het voorspellen van feiten, maar om het herkennen van potentie in een bepaalde situatie. Anders gezegd: in de stand van de planeten zien we de waarschijnlijkheden die zich op enig moment kunnen manifesteren. De vorm waarin dat gebeurt, is een afgeleide.


In de loop der tijd zijn er diverse specialisaties ontstaan.