Relaties


We zijn als mens voortdurend in relatie tot een ander. De aard van de relatie is verschillend. In de interactie ontstaan thema’s die eigen zijn aan die relatie en daar kan de astroloog met jou naar kijken aan de hand van eventuele vragen die je hebt.
 

De meest voorkomende relatieduiding is die van de liefdesrelatie. Partners kunnen vragen hebben over de relatie en de thema’s die ze daarin tegenkomen. Maar ook kan je terecht bij de astroloog voor een duiding van je relatie met je kinderen, vrienden of collega’s.
 
Uiteraard geldt hierbij altijd wel dat alle betrokkenen toestemming moeten geven voor zo’n analyse.