Adviezen


Het zal een ieder opgevallen zijn dat bepaalde onderwerpen of thema’s bij de één wel voorkomen en bij de ander niet. In een horoscoop is te lezen welke onderwerpen een belangrijke rol spelen in het leven. Er staat niet exact wàt we tegenkomen, wél kan duidelijk worden gemaakt in welke thema’s de gebeurtenissen zich afspelen. Zo kan een horoscoop dus helder maken wat de rode draad is in ons leven.

 
Een persoonlijke horoscoop kan op verschillende lagen gelezen worden:
Alle astrologen werken met de persoonlijkheid. Er zijn uitspraken te doen over het karakter, kortweg: de psychologische component. Alle vragen over het persoonlijk leven, zoals relaties, werk, wonen, ouders, kinderen, etc. kunnen aan de orde komen bij de horoscoopduiding. De astroloog kan adviezen geven over deze zaken, die het beste aansluiten bij onze innerlijke structuur.
 
Medisch astrologen (specialisatie) kunnen in geval van vragen over de samenhang tussen lichaam en geest informatie bieden over het lichamelijk functioneren.
Verder geeft de horoscoop informatie over de voorouderlijn en dat wat daarin is doorgegeven aan de persoon in kwestie (familiekarma), dit is de karmische component.
 
Een toenemend aantal astrologen houdt zich bezig met de zogenaamde spirituele laag van de horoscoop. Die overstijgt als het ware de subjectieve kijk en toont ons die gebieden waar we niet uit eigen belang op subjectieve wijze het leven leiden, maar waar we het grotere geheel blijken te overzien. De spirituele component toont de centrale thema’s die we willen ervaren in dit leven.