Filter op


Categorieën


Actueel


Deze pagina wordt bijgehouden door een groep enthousiaste ASAS leden. Wat kan je hier verwachten? Video's van lezingen, artikelen over ontwikkelingen binnen ons vak, astrologie in de media, nieuws over de vereniging, verslag van de ASASdag, aanbod van cursussen en workshops, nieuws van de opleidingen en nog veel meer....
 

2018

You are viewing posts for 2018

Klachtenprocedure als PDF

De klachtenprocedure is nu ook als PDF beschikbaar. Deze is te vinden op de homepage onder het menu 'Voor Iedereen'.  De klachtenprocedure is ook onderdeel van het huishoudelijk reglement.


Nieuwe privacy wetgeving

Nieuwe privacy wetgeving
Het bestuur wil jullie op de hoogte stellen van de nieuwe privacywetgeving die komende week van kracht wordt. Deze wetgeving heeft gevolgen voor de ASAS en voor alle leden die met cliënten werken, ook al ben je geen EP-lid bij ons.


Consequenties voor de ASAS
In de eerste plaats willen we jullie op de hoogte brengen van de consequenties voor de ASAS zelf.

We hebben een privacy-verklaring opgesteld waarin is opgenomen welke gegevens wij beheren, wat wij ermee doen onder welke voorwaarden en welke rechten je hebt om deze in te zien, aan te passen en te laten verwijderen. Dat is in het kort waar het over gaat.


De nieuwe wet is in wezen niet echt bedoeld voor verenigingen zoals de onze. Als lid heb je je aangemeld en ten gevolge daarvan hebben we enkele gegevens van je. Uiteraard verkopen we die informatie niet aan commerciële partijen, je krijgt niet als je lid bent ineens advertenties van softwarebedrijven, uitgeverijen, e.d. Zo werkt dat niet in ons (beroeps)veld. De wetgeving gaat evenwel zo ver dat ook met b.v. de drukker van de ASAScoop afspraken gemaakt moeten worden in geval deze adresgegevens zou moeten hebben van de leden. Dat is echter nu niet het geval. Wel worden gegevens gedeeld met MailChimp, waar we een overeenkomst mee zullen sluiten. Uiteraard moet je als lid ook weten wat er gebeurt als je de site aanklikt.


Waarschijnlijk allemaal vragen die je je normaal gesteld niet afvraagt. En toch moet er over nagedacht worden. De ASAS-privacy-verklaring vind je hier.


Omdat het lidmaatschap inhoudt dat we gegevens hebben, hoeven we niet de rechtstreekse vraag te stellen of je akkoord bent met opname in ons bestand.


In het geval dat je op de verzendlijst staat voor de nieuwsbrieven, dan krijg je echter wel een mail met het verzoek om actief te bevestigen dat je akkoord bent met de mailing. Een afmeldlink in de mail is bij de invoering van de wet niet voldoende.


Mocht je vragen over deze materie hebben, neem dan contact op met onze secretaris Etske Timmer, zij is de functionaris die vanuit het bestuur belast is met deze privacyregels.
 

Consequenties voor astrologen

In de tweede plaats hebben wij als vakvereniging een advies aan alle leden die met cliënten werken en/of een website hebben.


Jullie verwerken gegevens van personen en dan val je onder deze wetgeving. Let wel: de wet gaat m.n. over alle digitale verwerking. Brieven die per post verstuurd worden vallen daar in principe niet onder.


Het is uiteraard jullie eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je aan de wet voldoet.


Om jullie iets op weg te helpen in deze materie geven we hier enige aanwijzingen erbij opmerkend dat wij niet kunnen instaan voor de juridische juistheid. Het blijven adviezen.


Als astroloog werk je met privacygevoelig materiaal. Hoewel de wetgever niet beseft wat astrologen allemaal uit een horoscoop kunnen halen, verdient het misschien wel juist daarom de nodige aandacht.


Als je een cliëntenbestand hebt en dus horoscoopgegevens en vragen van cliënten met een beschrijving van hun situatie die ze b.v. stuurden voorafgaande aan een consult, besef dan dat je wel degelijk onder deze wet valt.


Heb je een site, ook dan val je in de prijzen. De ASAS neemt geen verantwoording jouw site ook al staat deze op de ASAS-site of Erkende Astrologen vermeld. Zie hiervoor de bepaling in het privacyreglement in de bijlage.


Heb je een opleiding of geef je cursussen, dan gelden hiervoor dezelfde regels. Denk ook aan informatie die mensen aanvragen en die b.v. door je website wordt opgeslagen.


Welke regels zijn dat dan?

 1. Je bedrijf/organisatie moet melden wie verantwoordelijk is voor de informatiestromen. In de meeste gevallen ben je dat zelf, tenzij je die taak uitbesteedt of samenwerkt met iemand die deze taak heeft.
 2. Je moet een protocol hebben waarin beschreven staat
  1. welke gegevens je verzamelt: denk aan NAW-gegevens, geboortegegevens, emailadressen, etc.;
  2. wat je daarmee doet: alleen bewaren gedurende het contact/levering van de dienst, bewaren voor onderzoek of studie, regelmatig toezenden van nieuwsbrieven, etc.;
  3. op welke manier de gegevens beveiligd zijn: beveiliging van digitaal materiaal en daarnaast moeten we in ons beroep nadenken hoe we omgaan met (het gebruik van) horoscoopgegevens;
  4. de verwerkingsovereenkomsten die je hebt gesloten: met de provider (wie verzorgt jouw site op internet/hosting?), de mailverzender (b,v, MailChimp), bedrijven als WeTransfer (als je geluidsbestanden verzendt na een consult), advertenties, FaceBook. In de meeste gevallen hebben die bedrijven een pasklare overeenkomst beschikbaar. Misschien heb je al bericht van hen gehad;
  5. de rechten van degenen van wie je de gegevens hebt: dit zijn recht op inzage, wijziging en verwijdering;
  6. de termijn van bewaren van je gegevens: er is geen richtlijn, dus deze moet je zelf maken. Denk aan de logica ervan. Zoals gemeld: voor onderzoek mogen gegevens lang bewaard blijven, maar dan bijvoorbeeld anoniem gemaakt. Met name opleiders en cursusaanbieders hebben hier mogelijk wat meer te doen dan mensen die uitsluitend consulten geven.
 3. Aanpassingen uitvoeren op basis van het bovenstaande
  1. website: het privacy-document moet vindbaar zijn op de site;
  2. informatie aan belangstellenden met akkoordverklaring: als je een lijst hebt van belangstellenden die b.v. je nieuwsbrief ontvangen of een mailing krijgen over cursussen e.d., dan is het niet voldoende om een mail te sturen aan hen met de mededeling dat ze zich kunnen uitschrijven. Je moet hun expliciet vragen zich (opnieuw) aan te melden. Deze nieuwe aanmelding moet je bewaren inclusief de datum van ontvangst;
  3. overeenkomsten sluiten met zgn. verwerkingsbedrijven.

We hopen dat jullie hiermee enigszins geholpen zijn. De wetgever voert de wet wel uit, maar is weinig concreet in de vormgeving ervan. Het bleek dat de Kamer van Koophandel ook geen echte informatie kan verschaffen. Wel zijn er sites te vinden waar je betaald informatie kan krijgen.

Een gratis site is https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start.


Je kan dan een aantal stappen doorlopen waarna je gratis een concepttekst krijgt die je evenwel echt nog moet aanpassen aan eigen situatie. Maar in ieder geval heb je dan in alle stappen nagedacht over de inhoud van je eigen reglement.


Zoals gemeld kunnen we geen verantwoording nemen voor jullie eigen astrologische werk, het enige wat we kunnen doen is je wijzen op de mogelijke stappen die je kan nemen. Mochten wij nadere informatie krijgen in de loop der tijd, dan zullen we jullie zeker informeren.


Uiteraard zullen jullie zelf de afweging moeten maken welke consequenties de nieuwe wet voor jou heeft. Als vereniging hebben we daar geen oordeel over.Tot slot

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met ons op. We weten niet alles, maar twee weten meer dan één. Mogelijk krijg je binnenkort de vraag voorgelegd of jij akkoord gaat met verwerking van je gegevens door de ASAS.


Een astroloog wijst de weg in het boek 'Kom uit je hoofd'

In het boek 'Kom uit je hoofd' vertelt Lisette Thooft over het pad wat zij heeft bewandeld om vanuit haar hoofd weer in meer in haar lichaam te komen. Daarbij verlenen verschillende therapeuten haar een helpende hand, waaronder de astroloog Jan Bartelsman. Er staat beschreven hoe hij zich meer verdiept heeft in de Zwarte Lichten astrologie en welke goede adviezen hij op grond daarvan aan Thooft kon geven.

Het boek leest als een (boeiend) dagboek, waardoor je goed zelf kunt beoordelen of haar ervaringen ook voor jezelf nuttig kunnen zijn.

Weten jullie nog meer boeken waarin astrologie een rol speelt?Agenda


Klik hier voor het aanbod aan workshops, congressen, lezingen en andere activiteiten.