Actueel


Deze pagina wordt bijgehouden door een groep enthousiaste ASAS leden. Wat kan je hier verwachten? Video's van lezingen, artikelen over ontwikkelingen binnen ons vak, astrologie in de media, nieuws over de vereniging, verslag van de ASASdag, aanbod van cursussen en workshops, nieuws van de opleidingen en nog veel meer....
 

Beatrice Boucher - Over de esoterische astrologie

In ASAScoop 2016-2 stond het artikel 'Over de esoterische astrologie', van Beatrice Boucher. Op haar website, www.icaquarius.nl, kun je meer artikelen van haar vinden over de esoterische astrologie.


Tutorial Solar Fire

Speciaal voor de aanwezigen op de ASAS-dag op 3 oktober 2015 heeft Tineke Boogaarts een tutorial gemaakt  over transits, secundaire directies, solar arc en primaire directies in Solar Fire. De tutorial is te vinden via de volgende link: http://www.lunaren.nl/solar-fire/


Friese Astrologische Vereniging Ophiochus


 

Welkom bij Ophiochus!
Ophiochus is de naam van de enige Friese astrologische vereniging. Een bijzondere naam, met een sterrenbeeld op een bijzondere plek aan de hemel. Het is het dertiende sterrenbeeld; de slangendrager met een heel eigen symboliek. Lees hier meer over bij 'Wat betekent Ophiochus'.


We organiseren 7 keer per jaar op woensdagavonden interessante lezingen over astrologie. Twee hiervan zijn astro café's waar we onze inzichten delen en van elkaar leren. Daarnaast bieden we eens per jaar een dag waarbij er uitgebreider ingegaan wordt op de materie.
 
Visie:
De vereniging heeft ten doel om het contact en de uitwisseling tussen astrologen (en geïnteresseerden in de astrologie) te vergroten, te inspireren, astrologische thema’s uit te diepen en nieuwe ontwikkelingen te volgen.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en astro- café’s, door contacten te leggen en te onderhouden met andere astrologische en aanverwante organisaties.

Bezoek ons op: www.astrologiefriesland.nl.

Tags: Ophiochus

Saturnus en de lange weg van de ziel

Saturnus en de lange reis van de ziel is de titel van een lezing die Matthijs Kamphoff gehouden heeft op het Saturnus Symposium in november 2013. De lezing is hier te downloaden.

Zijn artikel Saturnus en de Maansknopen - Reincarnatiesporen in de radix is via deze link terug te lezen. Het is in 2008 gepubliceerd in de ASAScoop.

Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.matthijskamphoff.nl.


George Bode astroloog van de maand

George Bode is een bekende Nederlandse astroloog. Hij introduceerde de Zwarte Lichten in Nederland en heeft onder andere onderzoek gedaan naar sterktebepaling van horoscoopfactoren en progressies in de horoscoop. Vanwege zijn grote inbreng in de Nederlandse astrologie heeft het bestuur van de ASAS hem een lidmaatschap voor het leven aangeboden. Daarnaast is George de komende maand onze ´astroloog van de maand´. Klik hier voor zijn profiel.

Tags: George Bode

ASAS-dag 8 maart 2014

Op 8 maart 2014 vond in Antropia te Driebergen de eerste ASAS-dag van het jaar plaats. Zo'n 40 leden, vrienden van de ASAS en andere belangstellenden namen deel.

Onder leiding van voorzitter Dick van der Mark werd 's ochtends stil gestaan bij het duiden van horoscopen. Daarbij bespraken we de verschillen en overeenkomsten in aanpak, het verwerken van de eigen visie van de astroloog, de communicatie met de eigenaar van de horoscoop en allerlei gerelateerde thema's. Het volgende onderdeel bestond uit de jaarlijkse ledenvergadering van de ASAS.

's Middags werd een inspirerende presentatie gegeven door Cassandra Eve uit Engeland. Ze sprak over 'The Mystery of Black Moon Lilith', de confrontatie met onderdrukte vrouwelijke energie, hoe zij dit zelf doorleefd heeft en hoe dit resulteerde in creatieve krachten. Het thema sloot daarmee tevens aan op Internationale Vrouwendag.


Innerlijk goud

Wij begonnen deze ASAS dag met een stralende Zon en met grote verwachtingen gingen wij in op de uitnodiging om op zoek te gaan naar “Ons Innerlijk goud”. Dick heette ons allemaal welkom en gaf daarna snel het woord aan Nicolette, die ons ging begeleiden op deze bijzondere en spannende zoektocht. De spelregels werden ons uitgelegd en we kregen voor iedere opdracht slechts 10 minuten om deze te volbrengen. Met de wijsheid vanuit de Alchemie wisten wij dat het goud in onszelf verborgen ligt, maar waar dan! Dit “goud delven” begon met het maken van een “wenshoroscoop”, en dat was meteen zweten en zuchten. Wat zouden wij veranderd willen zien bij onszelf en waarom dan wel? We werden zo gedwongen onze veilige en bekende zone te gaan verlaten en een stap te gaan zetten naar voor ons onbekend terrein. Er werd over en weer druk gediscussieerd over de rest van de opdrachten die ons vroegen naar de intentie en wat wij daar bij voelde. En wat blijkt….. wat wij los wilden laten en wat wij veranderd wilden zien was ons “Innerlijk goud”.
Een rondvraag tot slot gaf ons een inkijk in verrassende ervaringen opgedaan met deze zoektocht en de belofte dat deze positieve energie nog lang zijn werk zal doen.


Na onze lunch werden wij opnieuw getrakteerd op een voortreffelijke voordracht door Lynn Bell. Lynn woont in Frankrijk en geeft les in London als astrologe en gaf ons een vernieuwde kijk op Venus in onze horoscoop. Zij liet ons aan de hand van voorbeelden op een verrassende en duidelijke manier zien, waar een uiterlijk mooie dame ons mee om de tuin kan leiden. Waarom heeft Venus een spiegel nodig? In de spiegel zien we alles wat in ons is en waarmee we ons Zelf willen laten zien. In de spiegel zien we de relatie tussen ons ego en ons lichaam. De dualiteit tussen dat wat je denkt te zijn en wat de realiteit is. Het 2e huis belichaamt ons Zelf als realiteit en werd meegenomen in deze leerzame presentatie.


Venus en het 2e huis hebben ook met geld te maken en dat sloot mooi aan bij onze zoektocht naar ons innerlijke goud, wat niet afhankelijk is van de waarde van een uiterlijke goud-prijs. Wanneer wij bij ons eigen goud blijven zijn we eigenlijk onkwetsbaar. We verlieten in de morgen even onze veilige comfortzone, om ‘s middags van Lynn te horen dat een eenvoudige spiegel ons het verschil kan laten zien. Het is maar goed dat wij ons innerlijk goud hebben gevonden, dankzij deze bijzondere dag van de ASAS, en wij daarin niet afhankelijk zijn van het lot wat ons treft vanuit de ons omringende wereld. De dualiteit tussen dat wat we denken te hebben, ons ego, en wat we echt bezitten, ons lichaam, wordt ons duidelijk gemaakt door Venus en het 2e huis. Dank jullie wel Nicolette de Wijn en Lynn Bell en natuurlijk de ASAS.


Joske Vermeul
 


Astrologie verovert plek in het bedrijfsleven

Steeds meer bedrijven durven het aan om een astroloog in te zetten. Niet alleen als vermaak tijdens een bedrijfsfeest, met miniconsulten, maar ook als tool om een team te analyseren. Astrologisch inzicht in een team brengt helderheid over de wijze van samenwerken en laat ieders sterke punten zien. Hierdoor kunnen de teamleden individueel beter presteren, door zich te richten op hun sterke punten.

Maar ook een team heeft er baat bij. Door talent aan gewenst resultaat te verbinden wordt de prestatie van een team optimaal. Het bedrijf Spiritainment biedt dergelijke workshops en heidesessies inmiddels aan, en niet zonder succes.


Drijvende motor achter Spiritainment, Marian van Noort: “De behoefte aan een nieuwe manier om naar mensen en teams te kijken groeit. Daarnaast zien we de trend om meer vanuit aanwezig potentieel te werken, dan te werken aan verbetering van zwakke punten. Een astroloog biedt een heldere kijk op talent. Daar is zowel de werknemer als het bedrijf bij gebaat”.


www.spiritueelentertainment.nl
 


Verslag van de ASASdag 10 maart 2012

Deze boeiende, leerzame ASASdag stond in het teken van “Relaties”. Na de opening door Dick van der Mark beet Peter Saarloos het spits af met een boeiend verslag over “polyamorie” of te wel het houden van meerdere mensen. Peter wil het fenomeen Polyamorie bekend(er) maken aangezien nog veel hulpverleners werken vanuit het monogame denken. Peter heeft dit thema neergezet vanuit een groter perspectief. Hij legde uit wat de bron kan zijn van het kiezen voor deze relatievorm, gaf de plussen en minnen aan en eventuele kenmerken in de horoscoop.

Daarna nam Anneke Kruis het woord over “het hunkeren naar een relatie”. Met behulp van een horoscoop van een cliënt gaf ze een duidelijk inzicht in de problemen die iemand kan hebben bij vinden en behouden van een relatie.
Na de lunch vertelde Dick over de Zwarte Maan in relaties. Hij stelde dat we ons lang een half mens kunnen voelen die zoekt naar de andere helft. De Zwarte Maan is echter jouw goddelijke energie. Het zoeken naar vervulling buiten je geeft teleurstelling omdat je verwacht dat de ander jouw behoeftes vervult, echter, alles wat móet lukt niet bij Zwarte Maan. Bij de composiet zie je n.a.v. de Zwarte Maan wat geleefd moet worden.

Daarna zetten vanuit de niet-astrologische invalshoek Hans Mennes en Cornelie Spijkerboer met een casus uiteen wat zij tegenkomen in hun Praktijk voor integratieve psychosociaal therapie Mens in Werking. Nicolette de Wijn gaf in aansluiting hierop een astrologische uitleg vanuit synastrie. Vanuit het beeld van Yin en Jang stelde ze dat we allemaal Zon en Maan in ons hebben. Bij disharmonie zoeken we naar heelwording, de vraag is: zijn we in staat ons te verbinden met onszelf/de ander? De horoscopen die Nicolette gemaakt had van voorgaande casus gaven hierbij een goed inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden van de relatie.
 

Liesbeth Haring


De Eigenboog op je computer

Jaap Venker heeft op de ASASdag van 8 oktober 2011 uitgelegd hoe je de Eigenboog van Mars, Jupiter, Saturnus en de andere planeten in je computer zet. Onmisbaar bij de toepassing van de Eigenbogen zijn die van Juno en Vesta. Een pdf van het verslag van de workshop vind je hier.

Tags: eigenboog

Geslaagde ASAS-dag 5 maart 2011

Voordat ik voor jullie de zeer geslaagde ASAS-dag zal omschrijven, zal ik mezelf eerst even voorstellen…

Ik ben Berit van Schajik  en vind het ontzettend leuk dat ik benaderd ben om voor deze website te schrijven. Ik ben in 2008 begonnen met de basiscursus Astrologie bij Nicolette de Wijn in Alkmaar en nu zit ik in het 2e jaar bij Odhiris in Utrecht.

 
Het was voor mij persoonlijk de tweede keer dat ik de ASAS dag bezocht. Het thema van de ASAS-dag 5 maart 2011 stond in het teken van De horoscoop als diagnostisch middel. Hoe gaan we om met cliënten die meer nodig hebben dan inzicht?
 
Als astroloog kan je niet altijd de cliënt verder helpen, het kan bijvoorbeeld zijn dat er een therapie nodig is en als astroloog zal je dan moeten doorverwijzen.
 
Na een welkomstwoord van de voorzitter is de dag begonnen.
 
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld heeft Dick van der Mark duidelijk proberen te maken dat er in de horoscoop aanwijzingen kunnen staan voor een gerichte verwijzing.
Daarna krijgen drie vertegenwoordigers van aansluitende disciplines de gelegenheid iets te vertellen over hun vak.
 
Als eerste spreker mocht de heer Jonker (psychotherapeut) het spits afbijten. Hij houdt zich sedert 1970 bezig met vraagstukken op het terrein van de opvoeding en gezinsrelaties. Hij heeft diverse management- en beleidsfuncties bekleed in de jeugdzorg en op het departement. Tijdens de uitoefening van zijn functie als Algemeen Directeur van een orthopedagogische justitiële behandelinrichting verkreeg hij in 2004 het doctoraat in de Pedagogische, Psychologische en Sociologische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Vanaf 2006 treedt hij op als onderzoeker en adviseur in de jeugdzorg en het onderwijs en maakt hij deel uit van “Cheiron Life Design”; een particuliere praktijk voor traditionele en spirituele geneeswijzen. In het kader van deze praktijk rondt hij dit jaar de Postacademische Opleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie af.
 
Lezing van vanochtend: Tussen maatschappelijke en persoonlijke structuren bestaat een onmiskenbaar verband. Begrippen als “individu” en “maatschappij“ verwijzen naar twee verschillende werkelijkheden die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het mensbegrip of mensbeeld staat niet los van het maatschappijbeeld. Daarenboven is er sprake van een voortschrijdende maatschappelijke ontwikkeling in een bepaalde richting.
 
De lezing gaat in op de gevolgen van deze ontwikkelingslijn voor de gangbare oriëntatie op het mensbeeld. Deze ondergaat een fundamentele wijziging en brengt een herwaardering en hernieuwde aandacht met zich mee voor het diagnostisch psychopathologisch interpretatiekader. De astrologische diagnostiek sluit aan op deze verandering. Zij zou zich als complementaire diagnostiek publiekelijk duidelijker moeten presenteren.
 
Als tweede spreker was mevrouwVreeburg. Zij combineert als natuurgeneeskundige massage en voetreflexologie met kruidengeneeskunst en orthomoleculaire voeding.
 
Ooit is ze begonnen met werken in een tuincentrum. Sinds 1998 functioneert ze als stoelmasseur bij bedrijven als Sanoma Uitgevers en Media Partners en PWN. Ze is in staat direct op de werkvloer mensen te begeleiden naar beter functioneren en het zelf genezend vermogen te activeren. De laatste jaren houdt ze zich intensief bezig met Biologisch Dynamisch tuinieren. Daardoor heeft ze kennisgemaakt met de astrologie en volgt ze zelf nu astrologiecursussen.
 
Als derde spreker was de heer Dillo (Osteopaat) aanwezig. Na zijn studie Bewegingswetenschappen is hij fysiotherapie gaat studeren. Om mensen nog beter te kunnen helpen en beter te leren kennen lag daarna een studie Osteopathie voor de hand. In 2004is hij samen met een medestudent OsteoMedica begonnen, de een in Utrecht en hijzelf in Noord-Holland (Alkmaar, Heerhugowaard en Schagen).
Sinds een aantal jaar geeft hij ook les op de academie voor Osteopathie. Hij geeft hier de wetenschappelijke basisvorming en is verantwoordelijk voor de 2e jaars osteopathie-studenten die studeren in Antwerpen. Bij zijn studie Bewegingswetenschappen was één van z’n afstudeerrichtingen Sportpsychologie. Dit samen met zijn verleden als actief triatleet maakt dat sport gerelateerde aandoeningen zijn interesse heeft.
 
In de pauze heb ik samen met een medestudent heerlijk in het park rondgelopen om weer met een fris gehaald neus en vol enthousiasme ons aan te melden bij een van de drie sprekers om, de casus die er door hen was ingebracht door hen, aan een ronde tafel gesprek te bekijken en te bespreken.
 
Bij de eerste tafel waarbij ik mezelf aansloot was het grappig om op te merken dat iedereen meteen iets ging roepen, nadat de casus werd uitgelegd, we hadden immers de radix voor ons…, zo kwamen de tekens in de huizen voorbij, natuurlijk ook de aspecten, maar ook de dwads. We hebben de Saturnuscycles bekeken, de secundaire maan.
 
Bij de tweede spreker waar ik mij bij aansloot om deel te nemen aan de ronde tafelgesprek mochten we kiezen uit twee cases. We kozen voor een casus die best wel gecompliceerd was . Ook hier werd er van alles gezien en uitgesproken.
 
Op een gegeven moment was het afgelopen en mochten we ons weer verzamelen in de zaal beneden om de lay out te zien van de nieuwe website met de daarbij behorende uitleg. Je kon zien dat er hard gewerkt is aan een interactieve site met veel tools die zowel voor de leden als cliënten nieuwe mogelijkheden biedt.
 
Uiteindelijk was er even pauze en ben ik voldaan terug naar huis gegaan. De leden kregen de gelegenheid om een kopje koffie te nuttigen omdat er aansluitend de jaarlijkse algemene ledenvergadering was.
 
Het is voor mij wel duidelijk;  Het is ontzettend belangrijk om, zodra je als erkend astrologe werkt en je je werk en je cliënten serieus neemt, je een goed en betrouwbaar netwerk om je heen moet hebben, waarnaar je kan verwijzen indien dit nodig is.
Als astrologe werk je met het inzicht in de kosmische wetten. Wij hebben zicht op die wetmatigheden die er op verschillende energieniveaus zijn, maar we zijn geen wonderdokters of iets dergelijks.
 
Het was al met al een heerlijke dag; veel gehoord, veel gezien en veel gelachen. Het was ontspannend en leerzaam. Ben benieuwd wat de volgende keer weer te bieden heeft en wie weet zien we elkaar dan!
 
Berit

stier

En toen stond ineens een man met camera voor de deur. of ik iets over het sterrenbeeld Stier kon vertellen.

Bekijk het fimpje:


youtu.be/a30WakO_JbM


 

 

De Stier die in Amersfoort staat.


 

Tineke Boogaarts

www.noordknoop.nl


 

Agenda


Wat is het aanbod aan workshops, congressen, lezingen en andere activiteiten?


Klik hier voor de agenda.